Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΠΟΙΑ ΥΛΗ ΚΟΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (2011-2012)

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης – Τα κεφάλαια που δεν θα αξιοποιηθούν.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φύλλο εργασίας 4: Η ενέργεια υποβαθμίζεται (σελ. 48-50)
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Φύλλο εργασίας 2: Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής. Αφαιρείται μόνο η σελίδα 62: δραστηριότητα για το εσωτερικό των δοντιών. Αφαιρείται και η εργασία 2, σελ. 63.
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Φύλλο εργασίας 2: Το ηλεκτροσκόπιο (σελ. 98-100)
Φύλλο Εργασίας 5: Το ηλεκτρικό ρεύμα (σελ. 109-111)
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Φύλλο εργασίας 1: Η ταχύτητα (σελ. 162-163)
Φύλλο εργασίας 8: Η πίεση (σελ. 188-190)
Φύλλο εργασίας 9: Η υδροστατική πίεση (σελ. 191-193)
Φύλλο εργασίας 10: Η ατμοσφαιρική πίεση (σελ. 194-197)
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΓΜΑΤΑ*
Φύλλο εργασίας 1: Μελετάμε τα μίγματα (σελ. 30-33)
Φύλλο εργασίας 2: Μελετάμε τα διαλύματα (34-37)

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Φύλλο Εργασίας 1: Ερευνώντας και ανακαλύπτοντας (σελ. 12-14)
Φύλλο Εργασίας 2: Πώς μελετάμε τον κόσμο γύρω μας (σελ. 15)
Φύλλο Εργασίας 3: Ο δεκάλογος του καλού πειραματιστή (σελ. 16-17)
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φύλλο Εργασίας 4: Επεξεργασία του αργού πετρελαίου (σελ. 28-30)
Φύλλο Εργασίας 5: Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας (σελ. 31-32)
Φύλλο Εργασίας 6: Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη (σελ. 33-34)
Φύλλο Εργασίας 8: Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας (σελ. 37-38)
Φύλλο Εργασίας 10: Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας (σελ. 41-42)
Φύλλο Εργασίας 11: Πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες ή φυσικό αέριο; (σελ. 43-44)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΑ:
Φύλλο Εργασίας 2: Η φωτοσύνθεση (σελ. 72-75)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφ.             ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΒΜ)           ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕ)
1ο                                                               εργασία ε
2ο               ολόκληρο το κεφάλαιο             ολόκληρο το κεφάλαιο
3ο               εργασία 1                                εργασία δ
4ο                                                              εργασίες δ και ε
5ο               ολόκληρο το κεφάλαιο             ολόκληρο το κεφάλαιο
6ο                                                              εργασία ε
Επ. 1ο        εργασία 4                                εργασία γ
9ο                                                              εργασία δ
10ο            ολόκληρο το κεφάλαιο              ολόκληρο το κεφάλαιο
11ο                                                            εργασία ε
Επ. 2ο       εργασία 6                                 εργασίες δ, ε
15ο            εργασία 2                                 εργασίες β, ε
16ο            εργασία 1                                 εργασίες α, β, γ
17ο            εργασία 1                                 εργασίες α, ε
19ο            ολόκληρο το κεφάλαιο              ολόκληρο το κεφάλαιο
20ο            ολόκληρο το κεφάλαιο              ολόκληρο το κεφάλαιο
Επ. 3ο       εργασίες 1γ, ε                           εργασίες δ, ε
22ο            ολόκληρο το κεφάλαιο              ολόκληρο το κεφάλαιο
23ο            ολόκληρο το κεφάλαιο              ολόκληρο το κεφάλαιο
24ο            εργασία 4                                 εργασία α
25ο            εργασία 1                                 εργασία δ
26ο                                                            εργασία ε
27ο                                                            Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης
28ο                                                            εργασίες δ, ε : να γίνει μια περίπτωση σε καθένα
Επ. 4ο      εργασία 1β,γ,δ,ε                        εργασίες α, β :
                Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.           να μη γίνουν οι αναφορές στα ποσοστά
30ο          Εργασία 2                                  εργασία β, η μισή εργασία γ
               Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.              

31ο         Η χρήση του μετατροπέα μήκους,               το δεύτερο ερώτημα από                     προτείνεται να μην αξιοποιηθεί διδακτικά                        κάθε σκέλος της εργασίας ε


ή, εναλλακτικά, επαφίεται στη διακριτική
  ευχέρεια του εκπαιδευτικού
32ο      Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.            εργασία δ
33ο                                                           εργασίες α, δ : από τη δ εξαιρείται
                                                                                                              το τελευταίο σκέλος
34ο                                                           εργασίες β, γ Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
35ο     ολόκληρο το κεφάλαιο                  ολόκληρο το κεφάλαιο
36ο      εργασία 3
37ο                                                           εργασία 3: Καλύπτεται από τη δραστηριότητα        
                                                                                                                 ανακάλυψης.
39ο    αφαιρούνται οι αναφορές στα ποσοστά          Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
40ο    εργασία 4.                                      Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
43ο                                                          εργασία γ
44ο                                                          εργασία γ
45ο    εργασία 1Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.    εργασία δ
48ο    ολόκληρο το κεφάλαιο                    ολόκληρο το κεφάλαιο
49ο                                                          εργασία γ, το δεύτερο ερώτημα
50ο η δραστηριότητα της σελίδας 129
       Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
51ο                                                          εργασία δ
52ο   εργασία                                           όλες οι εργασίες.
54ο  εργασία 2 το τελευταίο ερώτημα               εργασίες γ, δ, ε.
55ο   ολόκληρο το κεφάλαιο                    ολόκληρο το κεφάλαιο

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφ. 1ο
ΒΜ
ΤΕ   4η άσκηση, 2ο πρόβλημα


Κεφ.5ο
ΒΜ
ΤΕ: 1η ασκ.(β,δ,ε,ζ,η) 2η ασκ. (α,β,ε) 3η ασκ. (τα 3 τελευταία)

Κεφ. 6ο
ΒΜ: 1η δραστηριότητα
ΤΕ: 3η άσκηση, 1ο πρόβλημα

Κεφ. 8ο
ΒΜ:1η δραστηριότητα, 2η εφαρμογή
ΤΕ:1η, 3η άσκηση, 1ο πρόβλημα

Κεφ. 9ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 10ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 11ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 18ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 21ο
ΒΜ: εφαρμογή
ΤΕ: 1η άσκηση, 1ο πρόβλημα

Κεφ. 22ο
ΒΜ
ΤΕ: 2ο πρόβλημα

Κεφ. 25ο
ΒΜ: 1η, 2η εφαρμογή, ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση
ΤΕ

ανακεφ.
ΒΜ: ορισμοί
ΤΕ: 1ο πρόβλημα

Κεφ. 31ο
ΒΜ
ΤΕ: 1ο πρόβλημα

Κεφ. 33ο
ΒΜ: 1η δραστηριότητα, εφαρμογή
ΤΕ: 2η άσκηση

Κεφ. 37ο
ΒΜ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
ΤΕ

Κεφ. 38ο
ΒΜ
ΤΕ: 2ο πρόβλημα

Κεφ. 39ο
ΒΜ
ΤΕ: 2ο πρόβλημα

Κεφ. 42ο
ΒΜ
ΤΕ: 3ο πρόβλημα

Κεφ. 43ο
ΒΜ
ΤΕ: 4ο πρόβλημα

Κεφ. 45ο
ΒΜ: εφαρμογή
ΤΕ

Κεφ.47ο
ΒΜ: εφαρμογή
ΤΕ

Κεφ. 48ο
ΒΜ: εφαρμογή
ΤΕ

Κεφ. 50ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 51ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 52ο
ΒΜ: 1η δραστηριότητα, 1η,2η εφαρμογή
ΤΕ: 1ο, 2ο και 3ο πρόβλημα.

Κεφ. 53ο
ΒΜ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
ΤΕ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.

Κεφ. 54ο
ΒΜ: 1η δραστηριότητα, ο ορισμός της ακολουθίας και του όρου της ακολουθίας.
ΤΕ

Κεφ. 55ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.

Κεφ. 56ο 
ΒΜ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
ΤΕ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.

Κεφ. 57ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Κεφ. 58ο
ΒΜ: 1η δραστηριότητα
ΤΕ: 2ο πρόβλημα Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.

Κεφ. 59ο
ΒΜ
ΤΕ: 2η άσκηση

Κεφ. 60ο
ΒΜ: 1η, 2η δραστηριότητα – 1η εφαρμογή
ΤΕ: 1η άσκηση, 1ο πρόβλημα

Κεφ. 61ο
ΒΜ
ΤΕ: ασκήσεις 2η, 3η

Κεφ. 62ο
ΒΜ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
ΤΕ: 2η άσκηση

Κεφ. 63ο
ΒΜ: Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
ΤΕ

Κεφ. 67ο
ΒΜ: ολόκληρο το κεφάλαιο
ΤΕ: ολόκληρο το κεφάλαιο

Η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στη Γεωγραφία Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού προβλέπει να μην αξιοποιηθούν τα παρακάτω Κεφάλαια:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφάλαιο 6ο. (Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας)
Κεφάλαιο 34ο. (Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας)
Κεφάλαιο 42ο. (Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)Κεφάλαιο 43ο. (Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)Κεφάλαιο 47ο. (Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφάλαιο 3ο. (Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της γης)Κεφάλαιο 30ο. (Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης)
Κεφάλαιο 31ο. (Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης)
Κεφάλαιο 32ο. (Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣΔιάβρωση είναι το σύνολο των φυσικών και χημικών φαινομένων που προκαλούν αλλαγές στο έδαφος καταστρέφοντας τα πετρώματα και μεταφέροντας τα κατάλοιπά τους. Κύριοι παράγοντες της διάβρωσης είναι το νερό και ο άνεμος.


 
Η διάβρωση που οφείλεται στο νερό ονομάζεται υδάτινη διάβρωση.


Όσες αλλαγές στην επιφάνεια της γης οφείλονται στον άνεμο αποτελούν την αιολική διάβρωση.Εδώ δες τη διάβρωση που προκαλεί στο έδαφος ένα ποτάμι

Εδώ τις αλλοιώσεις των βράχων από τον αέρα και τη διαμόρφωση ενός τοπίου 

Προσχωσιγενές έδαφος είναι το έδαφος που σχηματίζεται από τη μεταφορά χωμάτων, λάσπης ή άλλων υλικών, τα οποία έχουν μεταφερθεί από τα τρεχούμενα νερά ενός ποταμού. Τα προσχωσιγενή εδάφη είναι ιδιαίτερα γόνιμα για όλες τις καλλιέργειες.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα και  τα  Μαθηματικά  για  τις διακοπές του  Πάσχα

  
Οι παρακάτω ασκήσεις δεν  έχουν  σκοπό  ούτε να  σας  κουράσουν ούτε να ταράξουν την ηρεμία των διακοπών σας. Αν τις χρησιμοποιήσετε σωστά, στον κατάλληλο χρόνο, θα  έχετε κάνει μια καλή επανάληψη. 


ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ———–>>> ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΣΧΑ 2012

ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ———–>>>ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΧΑ 2012

ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ———–>>> ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ online 

ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ———–>>> ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ online 

ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ———–>>>  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΦΥΣΙΚΗ online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ


Όταν μια δέσμη ακτίνων φωτός πέσει σε μία λεία και γυαλιστερή επιφάνεια (καθρέφτης) αλλάζει πορεία. Το φαινόμενο της αλλαγής της κατεύθυνσης του φωτός, λέγεται ανάκλαση του φωτόςΑν στη θέση του καθρέφτη βάλουμε ένα τσαλακωμένο αλουμινόχαρτο θα παρατηρήσουμε ότι το φως θα διασκορπιστεί σε πολλές κατευθύνσεις.
 Το φαινόμενο της ανάκλασης του φωτός σε πολλές τυχαίες κατευθύνσεις, όταν πέφτει σε μια τραχιά επιφάνεια, ονομάζεται διάχυση του φωτός.
* Η ακτίνα του φωτός που χτυπά την επιφάνεια ονομάζεται προσπίπτουσα ακτίνα.
* Η ακτίνα του φωτός που αφήνει την επιφάνεια ονομάζεται ανακλώμενη ακτίνα.
* Η γωνία  που σχηματίζει η προσπίπτουσα ακτίνα με την κάθετη ευθεία στον καθρέφτη λέγεται γωνία πρόσπτωσης.
* Η γωνία  που σχηματίζει η ανακλώμενη ακτίνα με την κάθετη ευθεία  στον καθρέφτη λέγεται ανακλώμενη ακτίνα.

ΠΑΙΞΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΑΣΗ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ


 Απορρόφηση του φωτός ονομάζεται το φαινόμενο της μεταφοράς της ενέργειας του φωτός σε ένα σώμα το οποίο συναντά.
Στις σκουρόχρωμες επιφάνειες, το μεγαλύτερο μέρος του φωτός απορροφάται, με αποτέλεσμα να θερμαίνονται περισσότερο.
 Στις ανοιχτόχρωμες επιφάνειες, το μεγαλύτερο μέρος του φωτός διαχέεται και γι αυτό θερμαίνονται λιγότερο όταν πάνω τους πέφτει φως.

Μπορείτε να διαπιστώσετε την αλήθεια της παραπάνω θέσης αν φορέσετε μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα ένα μαύρο μπλουζάκι και μετά από λίγο ένα λευκό παρόμοιο. Επειδή ακριβώς το φως είναι μια μορφή ενέργειας, το σώμα που απορροφά περισσότερο φως δεσμεύει και μεγαλύτερη ενέργεια, η οποία προκαλεί μεγαλύτερη ανύψωση θερμοκρασίας στα μαύρα σώματα.


* Συχνά λέμε “μου αρέσει το μαύρο χρώμα”. Αυτό είναι λάθος. Το μαύρο δεν είναι χρώμα. Αντίθετα είναι η έλλειψη του χρώματος. Ένα σώμα είναι μαύρο, όταν απορροφά σχεδόν όλη την ακτινοβολία που πέφτει επάνω του και δεν διαχέει σχεδόν καθόλου.
* Στο σκοτάδι δεν υπάρχει φως για να διαχυθεί στα αντικείμενα και γι αυτό δεν μπορούμε να δούμε τι υπάρχει γύρω μας.
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Κάνε πειραματισμούς αλλάζοντας τα χρώματα από σκουρόχρωμα σε ανοιχτόχρωμα και έλεγξε την απορροφητικότητα τους:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

ΦΥΣΙΚΗ: ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ
Παρουσίαση του μαθήματος
Κάνε κλικ στην εικόνα

Πειραματίσου με τις σκιές .....Πάρε μια λάμπα και κατασκεύασε ζωάκια


ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΪ
ΜΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΜΕ ΣΚΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Κάνε κλικ στην εικόνα

ΒΓΑΛΕ ΚΑΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κάνε κλικ στην εικόνα


 1
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οικοσύστημα: όλοι οι φυτικοί και οι ζωικοί οργανισμοί μιας περιοχής, καθώς και οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ αυτών και μεταξύ των αβιοτικών στοιχείων (νερό, χώμα, αέρας, θερμοκρασία κ.λπ.) της περιοχής.
Αβιοτικό: κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή.
Βιοτικό: κάθε στοιχείο που έχει ζωή, δηλαδή κάθε φυτικός και ζωικός οργανισμός.
Πόροι: τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία μιας περιοχής, τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να καλύψει τις ανάγκες του.
 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υπάρχουν πολλοί τύποι οικοσυστημάτων. 
Στην θάλασσα ονομάζονται θαλάσσια οικοσυστήματα, όσα απαντούν σε ακτές αποκαλούνται παράκτια οικοσυστήματα, ενώ στην ξηρά ονομάζονται χερσαία οικοσυστήματα. Όταν σε μια έκταση ξηράς υπάρχουν μόνο γεωργικές καλλιέργειες, τότε μιλάμε για ένα αγροτικό οικοσύστημα. Υπάρχουν, επίσης, και τα οικοσυστήματα των γλυκών υδάτων, οι υγρότοποι. Ο ρόλος των τελευταίων είναι σημαντικός, καθώς παρέχουν τροφή και προστασία σε ένα μεγάλο αριθμό πτηνών, θηλαστικών, ψαριών και άλλων οργανισμών.
Δασικό οικοσύστημα είναι το οικοσύστημα των φυτών και ζώων, στο οποίο κυριαρχούν τα δενδρώδη δασικά είδη. Τα κυριότερα δασικά είδη των ελληνικών δασών είναι: οι δρυς κατά 35% , τα πεύκα κατά 25% ,τα έλατα 19%, οι οξιές κατά 10% και καστανιές 2%.


ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΥΚΟΥ

 Σημαντικά αγροτικά οικοσυστήματα της Ελλάδας για τα πουλιά 
Κάνε κλικ στην εικόνα

ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ ΕΥΡΟΥ

ΚΡΙ ΚΡΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΑΞΙΟΣ-ΛΟΥΔΙΑΣ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ

WWF - Τα απειλούμενα είδη στην Ελλάδα 
Κάνε κλικ στην εικόνα

Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΧΕΛΩΝΑ CARETTA-CARETTA

Υιοθέτησε ένα απειλούμενο είδος
  Με τη συμβολική υιοθεσία θα γίνεις υποστηρικτής της οργάνωσης για ένα χρόνο και θα λάβεις το πιστοποιητικό του ζώου που προστατεύεις, το τριμηνιαίο περιοδικό Ζωντανός Πλανήτης και το ημερολόγιο του WWF στις αρχές του χρόνου. Πάνω απ' όλα όμως, θα έχεις συμβάλει στις προσπάθειες του WWF για την προστασία των απειλούμενων ειδών.
 Κάνε κλικ στην εικόνα
Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Α 

Μάθε για τις Monachus monachus παίζοντας:

Κάνε κλικ ΕΔΩ για να παίξεις με τις πατημασιές των ζώων.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΔΩΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ

Το φως δε διαδίδεται μόνο στο κενό και τον αέρα αλλά και μέσα σε κάποια στερεά, υγρά και αέρια σώματα.

  Μερικά σώματα όπως το νερό ή το γυαλί, επιτρέπουν τη διάδοση του φωτός στο εσωτερικό τους χωρίς να το διακόπτουν και ονομάζονται διαφανή.
 
Άλλα σώματα όπως το βαμμένο ή το θαμπό γυαλί και ο καπνός, διακόπτουν αρκετό από το φως που περνά από το εσωτερικό τους και ονομάζονται ημιδιαφανή.
Τα περισσότερα υλικά, όπως το ξύλο ή το μέταλλο και άλλα, διακόπτουν όλο το φως πριν αυτό περάσει από το εσωτερικό τους και ονομάζονται αδιαφανή.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ...